HEM

Mobinix - appen som blockerar alla "kända" telefonförsäljare

Konsumentverket bryter samarbetet med NIX-Telefon. Orsaken är att NIX-Telefon har för många undantag. Mobinix gör inga som helst undantag, fungerar för både privatpersoner och företagare och har i dagsläget 4500 nummer blockerade. Senast idag blockerades 120 nya telefonnummer. Användaren bestämmer själv om samtalet skall blockeras helt eller om bara en varning skall synas på displayen.

SENASTE BLOGGINLÄGG

Mobinix – appen som spärrar alla ”kända” telefonförsäljare

I veckan har Konsumentverket avbrutit samarbetet med NIX-Telefon beroende på att spärren inte fungerat. "Det…

Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB

Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett…

Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB

I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven…