DICKS BLOGG

Adresstjänst Sverige AB – Vitesföreläggande på 1 miljon

I april 2016 skrev jag på bloggen och varnade för Adresstjänst i Sverige AB. Företaget hade kopplingar till Adressenheten Sverige KB och Adressbolaget Sverige KB
som tidigare använt samma vilseledande upplägg.
Nu har äntligen upplägget prövats av Patent- och Marknadsdomstolen och resultatet är glasklart. Hela upplägget bygger på att få folk att betala för en gratistjänst och kombinera denna
tjänst med en produkt som är i princip värdelös.

Adresstjänst Sverige AB har därför av Patent- och Marknadsdomstolen med hot om ett vite på 1.000.000:- förbjudits att i marknadsföringen använda något av nedanstående påståenden :

a) ”Adressändra snabb och enkelt”
b) ”Adressändring på nätet”
c) ”Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar/flyttanmälningar”
d) ”Bevakar ändringar i folkbokföringen”
e) ”Ska du flytta kan du anmäla Säker adressändring så att din post inte går förlorad till obehöriga”
f) ”Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare”
g) ”ID-stölder ökar kraftigt! Använd säker adressändring”
h) ”Nyhet! Säker adressändring är em tjänst för dig som kan utsättas för bedrägeri vid obehörig flyttanmälan”
i) ”Skaffa Säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan”
j) ”Genom Säker adressändring får du omedelbar koll på dina uppgifter i folkbokföringsregistret”
k) ”Genom Säker adressändring får du omedelbar koll om någon i bedrägligt syfte ändrar din folkbokföringsadress”
l) ”Säker adressändring har nu begränsat och förhindrat skadorna avsevärt. Du har också sparat mycket bekymmer”
Detta är i princip allt som Adresstjänst Sverige AB använt sig av på webbplatsen.
Denna dom kommer säkerligen även att påverka andra företag i framtiden som exempelvis Adressuppgift.se
Adresstjänst Sverige AB skall också betala 168.800:- i marknadsstörningsavgift och 132.300:- i rättegångskostnader.
FÖRETAGSUPPGIFTER :
Adresstjänst Sverige AB                         556916-5094
Box 72
123 22 FARSTA

 

 

 

Kommentera

Var det poliserna som inte räckte till eller var det deras beväpning ?

I dagarna har filmklipp spridits på internet och det visar hur tre kvinnliga poliser får problem i samband med ett ingripande på ett flyktingboende. Många spydiga inlägg har spridits via sociala medier. Det är uppenbart att polismännen inte under filmsekvensen lyckades gripa våldsverkaren.

Var problemet polisernas bristande fysiska styrka ?

Ja kanske det, men ingen är väl så naiv så att det tror att en polismän i varje läge är fysiskt starkare än den person som skall omhändertas. Vad var polisens beväpning vid det aktuella tillfället. Batong, skjutvapen och ev. pepparsprej. Situationen var nog inte den mest lämpade för pepparspray. Kvar att välja mellan var batongen och skjutvapnet. Oavsett vad många säger så bär det emot att skjuta mot en annan människa.

Under många år har jag förespråkat utrustningen som snabbt slår ut denna typ av gärningsmän utan att poliserna skall behöva känna oro för att allvarligt skada personerna som skall gripas. Äntligen kommer elpistoler att testas inom vissa polisområden.

Det som finns kvar att fundera över är vilken teknik som kan användas när det ingripanden mot fler personer vid samma tillfälle. Har sett nät som kan skjutas över grupper av människor och på det sättet få slut på stenkastning och andra dumheter.

Polismännen måste få mer anpassad utrustning till dagens brottslighet. Ingripanden får inte bara bygga på fysisk styrkemätning.

 

Kommentera

Brå ”tvättar” statistiken.

När det gäller mord, dråp och misshandel med dödlig utgång har Brå valt att ta bort dessa brott från sin Databas. Motivet de anger är att statistiken innehåller så många felaktigheter, som t.ex.
självmord, olyckor och dubbelregistreringar.
Brå har istället valt att publicera något de kallar för ”Konstaterade fall av dödligt våld”. Jag har absolut inget emot att statistiken blir mer rättvisande, det jag vänder mig emot är att motsvarande felaktigheter finns i all brottslighet och att göra på detta sätt med en typ av brottslighet vilseleder allmänheten.
Det finns förhållanden mellan olika brottstyper och detta gäller självklart även antalet anmälda brott, det är ju trots allt poliser som rubricerar anmälningar. Att ett fall från en balkong i första läget rubriceras som misstänkt mord och sedan ändras till självmord eller olycka är kanske inte så konstigt. Utan vittnen kommer det ändå alltid att finnas en viss osäkerhet och då är det
inte så fel att det i anmälningsskedet rubricerats som mord. Det finns ett antal fall där anhöriga är övertygade om att det rör sig om mord men där brist på bevis gör att det klassas som ett självmord eller en olycka.
Jag vill inte att Brå avgör vilken statistik vi skall få ta del av !
Vilket är nästa brott som tas bort från Databasen ?
Att Brå tolkar och bearbetar statistiken är  inget konstigt men grundmaterialet måste fortsatt finnas tillgängligt för allmänheten.
Kommentera

Stoppa lastmaskiner från att bli effektiva brottsverktyg!

I natt var det dags igen. Tjuvarna använde en hjullastare för att ta sig in i Swedish Matchs lokaler i Kungsängen.

För tre dagar sedan stal tjuvarna en hjullastare vid Karolinska Sjukhuset. Vid 04-tiden på morgonen körde de sedan rakt genom ett skyltfönster på Chanels butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Nästan varje vecka händer något liknande, en hjullastare eller en annan tung arbetsmaskin forcerar en butiksentré eller butiksvägg för att tjuvarna snabbt ska komma över attraktiva varor. Det går att stoppa den utvecklingen.

År från år tvingas vi inom handeln att förbättra skyddet mot brottsliga angrepp. Även om inte all brottslighet ökar i antal är tenderar angreppen att bli betydligt tuffare.

Inbrottsskyddet styrs huvudsakligen av försäkringsbolagens gemensamma regler. (SSF 200, regler för inbrottsskydd skyddsklass 1-3 och SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning larmklass 1-4).

De högsta klasserna har de mest avancerade och kostsamma systemen. I de lägre klasserna klarar man sig med enklare lösningar.

Brottsutvecklingen i Sverige har lett till att butiker som tidigare ansågs som lågriskobjekt nu  får krav på dyrare och dyrare säkerhetsåtgärder.

Kraven innebär inte sällan att butikerna måste ha plåtbeklädda väggar, säkerhetsdörrar med dubbla lås, lamellglas eller s.k. pansarglas, galler för samtliga glaspartier, avancerade larmsystem med bevakade överföringar till larmcentraler.

Problemet nu är att inte ens dessa säkerhetsåtgärder räcker. När angreppen sker med hjullastare och inbrotten inte varar mer än några minuter så har handeln inget att sätta emot.

Det finns tydliga krav hur vapen skall förvaras så att de inte kommer i fel händer. Det är självklart att svetsutrustning som kan användas i brottsliga sammanhang måste förvaras säkert.

Det är hög tid att tillverkarna och innehavarna av lastmaskiner får ta ett större ansvar och att kraven också förtydligas av politikerna så att tunga arbetsmaskiner inte blir effektiva brottsverktyg.

Redan 2008 tog jag upp detta problem i en intervju med P4 Örebro.

Dick Malmlund

Kommentera

Varning för dyr flyttanmälan

Adressuppgift.se är en ny aktör som dykt upp på nätet. Detta företag erbjuder sig att hjälpa till med flyttanmälan men då till en kostnad av 599:- + 50:- i fakturaavgift. För denna kostnad erbjuder företaget även en rådgivning om du skulle drabbas av bedrägeri i samband med flyttanmälan. Varför risken för bedrägeri skulle öka vid en flyttanmälan eller vad som ingår i denna rådgivning framgår inte.

Under ett antal år har olika företag dykt upp på nätet och deras affärsidé har varit att skicka ut Skatteverkets blankett Anmälan – Flyttning inom Sverige (SKV 7845). Trots att detta är en gratistjänst så har företagen tagit runt 500:-. För att inte bluffen skall vara för uppenbar har erbjudandet kombinerats med olika typer av icke fungerande ofta värdelösa tjänster.

SKATTEVERKET OCH SVENSK ADRESSÄNDRING.
Att göra en adressändring hos Skatteverket eller Svensk Adressändring är gratis.
FÖRETAGSUPPGIFTER :
Adressuppgifter Sverige KB                         969782-2295
c/o Pontén
Åsögatan 167
116 32 STOCKHOLM
Kommentera

Lurad in i dyra telefoniavtal ? – Du är inte ensam

Vi på Varningsinfo får dagligen samtal från företagare som blivit lovade billigare telefoni men ofta blir det mer än dubbelt så dyrt.

Idag ringde en företagare i södra Sverige som blivit kontaktad av ett en telefonförsäljare från en återförsäljare åt en av de största operatörerna.

Företagaren som är en enmansföretagare hade 7 st. telefonabonnemang hos två olika operatörer. Genom att säga upp några av abonnemangen och flytta de resterande till en annan operatör skulle kostnaderna halveras. Fullmakter för att säga upp och flytta de befintliga abonnemang skickades till företagaren för underskrift.

När företagaren själv kontaktade befintliga operatörer fick han klart för sig att uppsägning av dessa i förtid skulle kosta ca. 60.000:-. Av det skälet skrev han inte under fullmakterna. Trots detta hade försäljaren startat 10 st. nya telefonabonnemang hos den nya operatören.

När vi kontaktar den nya operatören tar de inget som helst ansvar utan hänvisar bara till återförsäljaren. Min enda tolkning av detta är att de är väl medvetna om bedrägerierna som pågår men pengarna är viktigare än moralen.

Enmansföretagaren som skulle spara pengar sitter idag med 17 st. telefonabonnemang och dubbelt så höga kostnader mot tidigare.

Vi kommer självklart att ange företagens namn framöver för att andra skall slippa drabbas av dessa bedrägerier.

Alla kända telefonnummer som används av denna typ av företag ligger spärrade i appen Mobinix. Ladda ned appen för 50:- så slipper du dessa samtal och risken att bli lurad.

 

Hör av dig om även du har drabbats.

Kommentera

Mobinix – appen som spärrar alla ”kända” telefonförsäljare

I veckan har Konsumentverket avbrutit samarbetet med NIX-Telefon beroende på att spärren inte fungerat.

”Det finns för många undantag som gör det möjligt att ringa konsumenter som tydligt sagt ifrån att de inte vill bli uppringda, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell till SVT Nyheter.”

NIX-Telefon drivs av en ideell förening som består av företag och organisationer direkt kopplade till telefonförsäljning på ett eller annat sätt.
Administrationen sköts av Swedma, bransch- och intresseorganisation för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.

Vi har hela tiden varit tveksamma till om de som har intressen i branschen verkligen sätter konsumenterna före de företag och organisationer de företräder.

På något sätt har ”negativ avtalsbindning” blivit tillåten inom telefonförsäljningen trots att det är förbjudet i andra sammanhang. Om jag inte tackar nej till telefonförsäljning så innebär det att jag har tackat ja.

Med vår app Mobinix behöver inte konsumenter och företagare göra något mer än ladda ned appen.
Appen blockerar sedan samtliga ”kända” nummer som används av telefonförsäljare och av företag som utför marknadsundersökningar.
Mobinix gör inte några undantag.

Kommentera

Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB

Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett tidigare avtal. När företagaren vill avsluta avtalet skickas ett mail och i detta uppmanas man att elektroniskt signera avslutet.

Denna signering använder företaget sedan som bevis på att det funnits ett avtal och kräver in pengar för den sista annonseringsperioden i Klimatmagasinet.

Personen sitter i styrelsen för ytterligare 3 st bolag som är verksamma men har ett flertal betalningsanmärkningar (6, 30 och 33 st).
Personen har tidigare suttit i styrelsen för ytterligare 5 st. bolag vilka samtliga gått i konkurs de senaste två åren.

SGG Construction AB har 16 st. betalningsanmärkningar

FÖRETAGSUPPGIFTER :
SGG Construction AB 556922-0980
Box 593
114 11 STOCKHOLM 08-559 217 07
Bg. 152-0597

Kommentera

Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB

I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven avser felparkeringsavgifter.
Varningsinfo har blivit nerringda av personer som fått dessa bluffakturor. När de som fått inkassokraven försökt ringa företaget har ingen svarat.

Vi råder alla som fått en faktura att göra en polisanmälan.

Företagsuppgifter :
Parkeringsinkasso Svenska AB 559037-8120
Box 450
129 04 HÄGERSTEN 08-28 08 40
Bg. 226-8837

Kommentera

Bolagsinfo – Ny bluff

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser ”Slutfaktura – Webbtjänst”.
De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget.
Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna.
Bestrid fakturan i sin helhet och hänvisa till att någon beställning aldrig har gjorts.

FÖRETAGSUPPGIFTER :

Lanant AB 556623-2582
Box 4038
181 04 LIDINGÖ 010-888 52 02
Bg. 655-8175

Kommentera

Annonskonsulterna AB och Kastofon AB – fängelsedomar

Tre företrädare för Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon AB dömdes 2016-07-28 till fängelse av Malmös Tingsrätt (B 459-13) . Brotten i domen avsåg grovt bedrägeri, grov skattebrott och grov stöld. I samma dom dömdes 12 st. säljare medan 5 st. säljare frikändes.

Under perioden maj-dec 2011 ringde företrädare för bolagen upp lurade små- och egenföretagare gällande Googletjänster.

Under perioden 30 maj-24 oktober 2011 skickade Annonskonsulterna ut fakturor motsvarande ett belopp på 10,8 miljoner och av dessa betalades det in 7,4 miljoner.

Under perioden 8 september – 16 december 2011 skickade Kastofon ut fakturor motsvarande ett belopp på 9,5 miljoner och av dessa betalades det in 3,1 miljoner.

Företagsuppgifter :

Annonskonsulterna Skandinavia AB 556731-9917
Föreningsgatan 28
MALMÖ

Kastofon AB 556859-4591
Föreningsgatan 28
MALMÖ

Kommentera

Spenca AB stämmer mängder av företagare.

Redan den 12 mars 2016 varnade vi i ett inlägg ”Varning för Spenca AB” för företagets affärsmetoder. Nu har Spenca AB under en månad ansökt om stämning i drygt 50 st. ärenden, efter att dessa har bestridits av företagarna hos Kronfogden.
I ett ärende som avser Lunds Tingsrätt har Spenca AB förelagts betala in tilläggsansökningsavgift men inte gjort detta. Tingsrätten har därför avvisat talan.

Ena styrelseledamoten i Spenca AB är dömd 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 för narkotikabrott och snatteri. Domen 2008 för narkotikabrott gav 1 år och 3 månaders fängelse.
Styrelseledamoten är också komplementär i Pointsolutions KB 969764-5837. Även detta företag ägnade sig åt att ringa upp företagare och påstå att någon höll på att registrera webbadresser liknande det egna företaget.

Några frågor som bör ställas är :
Hur kan Spenca AB veta att någon har för avsikt att registrera en webbadress lik den företagaren som de ringer upp ?
Om de redan har en kund som vill registrera en webbadress, varför förstör de då denna affär genom att ringa upp någon annan och försöka stoppa den ursprungliga affären ?

Spenca AB tar 1.950:- för varje webbadress

Priser för att registrera webbadresser :
Loopia Binero
eu 99:- 119:-
info 129:- 129:-
org 129:- 129:-
net 109:- 119:-

Företagsuppgifter :
Spenca AB 556974-1670
Frukthandlarvägen 7
120 44 STOCKHOLM
0736-343358
Bg. 550-6993

Kommentera