skip to Main Content

AKUTEN-ÅRSABONNEMANG

Akuten är en tjänst där du som företagare kan få all den hjälp du behöver när du har drabbats av en s.k. bluffaktura.

När Varningsinfo åtar sig ett ärende så ingår allt det stöd du som drabbad kan behöva. Fakturor bestrids liksom inkassokrav och ev. ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det ingår även en s.k. Kostnadsgaranti, vilket innebär att Varningsinfo står för alla kostnader i en ev. domstolsprocess.

Pris: 4.950 kr exkl. moms

För större företag, landsting kommuner och organisationer gäller individuella priser beroende på kundens storlek.