Skip to content

BETALNINGSSPÄRREN

Det finns också möjligheten att teckna sig för Betalningspärren. I denna tjänst spärras alla bank- och plusgironummer som används av de kända blufföretagen.

När det gäller Betalningsspärren så är denna endast tillåten att använda inom det egna företaget. Om önskemålet är att kunna använda tjänsten utanför det egna företaget, lämnas separat offert. Exempel på sådant användande är att Betalningsspärren används i ett ekonomisystem som säljs.

Pris lämnas på begäran.

Våra tjänster
Relaterat