skip to Main Content

BETALNINGSSPÄRR

Det finns också möjligheten att teckna sig för Spärren som gäller alla de bank- och plusgironummer som används av de företag med bluffakturor som lagts in i Varningsinfos register.

När det gäller Spärren så är denna endast tillåten att använda inom det egna företaget. Om önskemålet är att kunna använda tjänsten utanför det egna företaget, lämnas separat offert. Exempel på sådant användande är att Spärren används i ett ekonomisystem som säljs.

Pris lämnas på begäran.