Skip to content

Bedragare har använt Famora Foods namn

Bedragare har skickat ut en bluffaktura till främst ICA-handlare i Sverige och använt sig av Famora Foods namn och logga. Famora Foods är ett seriöst företag som inte har något med detta utskick att göra.

Bedragarna har kopierat loggan och använt företagets organisationsnummer, i övrigt är samtliga uppgifter felaktiga. Adressen Brunnnbyvägen, 120 44 Årsta är felaktig. Bankgironumret 156-2641 (skall nu vara spärrat) går till ett konto i Santander Bank som inte har med Famora Foods att göra.

Text på fakturan är : Prima Nöt-& Snacks mix 150g och beloppet 5 200,27.

Om ni fått denna faktura så rekommenderar vi er att göra polisanmälan. Förhoppningsvis kommer banken att kunna bidra med uppgifter om vem kontot tillhör.

Varningsinfo har på morgonen varit i kontakt med Famora Foods som självklart svarar på ev. frågor gällande detta utskick.

#famorafoods #bluffaktura #ICA-handlare #bedragare

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 72 Comments