Skip to content

Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB

I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven avser felparkeringsavgifter. Varningsinfo har blivit nerringda av personer som fått dessa bluffakturor. När de som fått inkassokraven försökt ringa företaget har ingen svarat. Vi råder…

Read more

Bolagsinfo – Ny bluff

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser "Slutfaktura - Webbtjänst". De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget. Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna. Bestrid fakturan i sin helhet och…

Read more