Skip to content

Var vaksam inför sommaren – bekräfta aldrig en beställning som gjorts av någon annan.

Var mycket försiktig när personer ringer upp och påstår att den som är på semester har beställt något. När du säger att de får återkomma när personen är tillbaka från semestern så hävdar det att detta medför ökade kostnader.

Ha som regel att ingen beställning bekräftas av någon annan än den som gjort den ursprungliga beställning. I semestertider är bedragarna extra aktiva och försöker lura personer som kanske inte har samma vana när det gäller beställningar.

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 1 087 Comments