Skip to content

Bolagsinfo – Ny bluff

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser "Slutfaktura - Webbtjänst". De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget. Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna. Bestrid fakturan i sin helhet och…

Read more