skip to Main Content

Varning för Förvaltningsel

Många företag har uttryckt klagomål mot företaget Förvaltningsel i Skandinavien AB. Förvaltningsel har också under tiden 23/4-18/9-2020 dragit på sig 25 anmälningar hos Konsumentverket. Sammantaget känns det som att det finns lämpligare företag att göra affärer med. Om ni anser…

Read more