Skip to content

Stoppa lastmaskiner från att bli effektiva brottsverktyg!

  • Varningsinfo i Sverige AB
  • Debatt

I natt var det dags igen. Tjuvarna använde en hjullastare för att ta sig in i Swedish Matchs lokaler i Kungsängen.

För tre dagar sedan stal tjuvarna en hjullastare vid Karolinska Sjukhuset. Vid 04-tiden på morgonen körde de sedan rakt genom ett skyltfönster på Chanels butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Nästan varje vecka händer något liknande, en hjullastare eller en annan tung arbetsmaskin forcerar en butiksentré eller butiksvägg för att tjuvarna snabbt ska komma över attraktiva varor. Det går att stoppa den utvecklingen.

År från år tvingas vi inom handeln att förbättra skyddet mot brottsliga angrepp. Även om inte all brottslighet ökar i antal är tenderar angreppen att bli betydligt tuffare.

Inbrottsskyddet styrs huvudsakligen av försäkringsbolagens gemensamma regler. (SSF 200, regler för inbrottsskydd skyddsklass 1-3 och SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning larmklass 1-4).

De högsta klasserna har de mest avancerade och kostsamma systemen. I de lägre klasserna klarar man sig med enklare lösningar.

Brottsutvecklingen i Sverige har lett till att butiker som tidigare ansågs som lågriskobjekt nu  får krav på dyrare och dyrare säkerhetsåtgärder.

Kraven innebär inte sällan att butikerna måste ha plåtbeklädda väggar, säkerhetsdörrar med dubbla lås, lamellglas eller s.k. pansarglas, galler för samtliga glaspartier, avancerade larmsystem med bevakade överföringar till larmcentraler.

Problemet nu är att inte ens dessa säkerhetsåtgärder räcker. När angreppen sker med hjullastare och inbrotten inte varar mer än några minuter så har handeln inget att sätta emot.

Det finns tydliga krav hur vapen skall förvaras så att de inte kommer i fel händer. Det är självklart att svetsutrustning som kan användas i brottsliga sammanhang måste förvaras säkert.

Det är hög tid att tillverkarna och innehavarna av lastmaskiner får ta ett större ansvar och att kraven också förtydligas av politikerna så att tunga arbetsmaskiner inte blir effektiva brottsverktyg.

Redan 2008 tog jag upp detta problem i en intervju med P4 Örebro.

Dick Malmlund

Varningsinfo i Sverige AB