Skip to content

Varning för Förvaltningsel

Många företag har uttryckt klagomål mot företaget Förvaltningsel i Skandinavien AB. Förvaltningsel har också under tiden 23/4-18/9-2020 dragit på sig 25 anmälningar hos Konsumentverket.

Sammantaget känns det som att det finns lämpligare företag att göra affärer med. Om ni anser att ni fått en faktura som inte stämmer, beroende på att ni inte beställt tjänsten eller att tjänsten på annat sätt inte motsvarar det ni kommit överens om så skall ni bestrida fakturan.

FÖRETAGSUPPGIFTER:

Förvaltningsel i Skandinavien AB. (556952-8002)

c/o Kivra

106 31 STOCKHOLM

Övriga företag som får många klagomål just nu är

Svensk El (Nya Energibolaget Sverige AB), 559125-8677, Box 747, 114 79 STOCKHOLM. 3 st. klagomål hos Konsumentverket.

Supportbolaget Sverige AB, 559244-5893, Box 53054, 400 14 GÖTEBORG, 6 st. klagomål hos Konsumentverket.

Var försiktiga med vad ni säger i telefonen eftersom företagen ofta spelar in och sedan använder de delar som passar.

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 433 Comments