Skip to content

Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB

Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett tidigare avtal. När företagaren vill avsluta avtalet skickas ett mail och i detta uppmanas man att elektroniskt signera avslutet.

Denna signering använder företaget sedan som bevis på att det funnits ett avtal och kräver in pengar för den sista annonseringsperioden i Klimatmagasinet.

Personen sitter i styrelsen för ytterligare 3 st bolag som är verksamma men har ett flertal betalningsanmärkningar (6, 30 och 33 st).
Personen har tidigare suttit i styrelsen för ytterligare 5 st. bolag vilka samtliga gått i konkurs de senaste två åren.

SGG Construction AB har 16 st. betalningsanmärkningar

FÖRETAGSUPPGIFTER :
SGG Construction AB 556922-0980
Box 593
114 11 STOCKHOLM 08-559 217 07
Bg. 152-0597

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 4 137 Comments