Skip to content

Bolagsinfo – Ny bluff

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser ”Slutfaktura – Webbtjänst”.
De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget.
Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna.
Bestrid fakturan i sin helhet och hänvisa till att någon beställning aldrig har gjorts.

FÖRETAGSUPPGIFTER :

Lanant AB 556623-2582
Box 4038
181 04 LIDINGÖ 010-888 52 02
Bg. 655-8175