Skip to content

Varning – Skandinaviska Autogaranti AB – Bluffaktura

Ett flertal personer har fått en faktura från Skandinaviska Autogaranti AB utan att ha varit i kontakt med företaget. Beloppet på fakturan är på 1.198:-. I texten anges ”Autogaranti halvår”.

Med fakturan från Skandinaviska Autogaranti AB följer ett ”Meddelande från vår ekonomiavdelning” I meddelandet påstås att kunden beroende på ändring av ekonomisystemet inte erhållit fakturor från företaget tidigare. Det påstås också att kunden erhållit garanti i flera månader utan att betala något. Allt detta är en bluff.

Betala inte fakturan.

Bolagsuppgifter:

Skandinaviska Autogaranti AB, Box 49126, 100 28 STOCKHOLM tel. 08-121 35 090, bg. 5373-7722, orgnr. 559200-9301, www.autogaranti.se

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 1 391 Comments