Skip to content

Annonskonsulterna AB och Kastofon AB – fängelsedomar

Tre företrädare för Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon AB dömdes 2016-07-28 till fängelse av Malmös Tingsrätt (B 459-13) . Brotten i domen avsåg grovt bedrägeri, grov skattebrott och grov stöld. I samma dom dömdes 12 st. säljare medan 5 st. säljare frikändes.

Under perioden maj-dec 2011 ringde företrädare för bolagen upp lurade små- och egenföretagare gällande Googletjänster.

Under perioden 30 maj-24 oktober 2011 skickade Annonskonsulterna ut fakturor motsvarande ett belopp på 10,8 miljoner och av dessa betalades det in 7,4 miljoner.

Under perioden 8 september – 16 december 2011 skickade Kastofon ut fakturor motsvarande ett belopp på 9,5 miljoner och av dessa betalades det in 3,1 miljoner.

Företagsuppgifter :

Annonskonsulterna Skandinavia AB 556731-9917
Föreningsgatan 28
MALMÖ

Kastofon AB 556859-4591
Föreningsgatan 28
MALMÖ

Varningsinfo i Sverige AB

This Post Has 1 230 Comments