Skip to content

Adresstjänst Sverige AB – Vitesföreläggande på 1 miljon

I april 2016 skrev jag på bloggen och varnade för Adresstjänst i Sverige AB. Företaget hade kopplingar till Adressenheten Sverige KB och Adressbolaget Sverige KB
som tidigare använt samma vilseledande upplägg.
Nu har äntligen upplägget prövats av Patent- och Marknadsdomstolen och resultatet är glasklart. Hela upplägget bygger på att få folk att betala för en gratistjänst och kombinera denna
tjänst med en produkt som är i princip värdelös.

Adresstjänst Sverige AB har därför av Patent- och Marknadsdomstolen med hot om ett vite på 1.000.000:- förbjudits att i marknadsföringen använda något av nedanstående påståenden :

a) ”Adressändra snabb och enkelt”
b) ”Adressändring på nätet”
c) ”Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar/flyttanmälningar”
d) ”Bevakar ändringar i folkbokföringen”
e) ”Ska du flytta kan du anmäla Säker adressändring så att din post inte går förlorad till obehöriga”
f) ”Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare”
g) ”ID-stölder ökar kraftigt! Använd säker adressändring”
h) ”Nyhet! Säker adressändring är em tjänst för dig som kan utsättas för bedrägeri vid obehörig flyttanmälan”
i) ”Skaffa Säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan”
j) ”Genom Säker adressändring får du omedelbar koll på dina uppgifter i folkbokföringsregistret”
k) ”Genom Säker adressändring får du omedelbar koll om någon i bedrägligt syfte ändrar din folkbokföringsadress”
l) ”Säker adressändring har nu begränsat och förhindrat skadorna avsevärt. Du har också sparat mycket bekymmer”
Detta är i princip allt som Adresstjänst Sverige AB använt sig av på webbplatsen.
Denna dom kommer säkerligen även att påverka andra företag i framtiden som exempelvis Adressuppgift.se
Adresstjänst Sverige AB skall också betala 168.800:- i marknadsstörningsavgift och 132.300:- i rättegångskostnader.
FÖRETAGSUPPGIFTER :
Adresstjänst Sverige AB                         556916-5094
Box 72
123 22 FARSTA

 

 

 

Varningsinfo i Sverige AB