Skip to content

Spenca AB stämmer mängder av företagare.

Redan den 12 mars 2016 varnade vi i ett inlägg ”Varning för Spenca AB” för företagets affärsmetoder. Nu har Spenca AB under en månad ansökt om stämning i drygt 50 st. ärenden, efter att dessa har bestridits av företagarna hos Kronfogden.
I ett ärende som avser Lunds Tingsrätt har Spenca AB förelagts betala in tilläggsansökningsavgift men inte gjort detta. Tingsrätten har därför avvisat talan.

Ena styrelseledamoten i Spenca AB är dömd 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 för narkotikabrott och snatteri. Domen 2008 för narkotikabrott gav 1 år och 3 månaders fängelse.
Styrelseledamoten är också komplementär i Pointsolutions KB 969764-5837. Även detta företag ägnade sig åt att ringa upp företagare och påstå att någon höll på att registrera webbadresser liknande det egna företaget.

Några frågor som bör ställas är :
Hur kan Spenca AB veta att någon har för avsikt att registrera en webbadress lik den företagaren som de ringer upp ?
Om de redan har en kund som vill registrera en webbadress, varför förstör de då denna affär genom att ringa upp någon annan och försöka stoppa den ursprungliga affären ?

Spenca AB tar 1.950:- för varje webbadress

Priser för att registrera webbadresser :
Loopia Binero
eu 99:- 119:-
info 129:- 129:-
org 129:- 129:-
net 109:- 119:-

Företagsuppgifter :
Spenca AB 556974-1670
Frukthandlarvägen 7
120 44 STOCKHOLM
0736-343358
Bg. 550-6993